Stämmohandlingar

2022

Kallelse 2022 års stämma.pdf
Verksamhetsberättelse för Gräsåkers samfällighetsförening 2022.pdf
Dagordning för stämman 2022.pdf
Motion Lekplats besiktning_2022.pdf
Samfällighetens ekonomi 2021.pdf
Fullmakt för ombud vid stämma 2022.pdf
Debiteringslängd 2022-2023.pdf
Ekonomisk plan för 2022.pdf
Revisionsberättelse för år 2021.pdf
Årsstämmoprotokoll 2022.pdf

Extrastämma 2022

Kallelse till extrastämma 2022.pdf
Protokoll Extrastämma Gräsåkers samfällighet 2022-03-31.pdf