Välkommen


Webbplats för Gräsåkers Samfällighetsförening

Denna webbplats är en informationskanal inom föreningen och en gemensam kunskapsbank. Den är även till för nyinflyttade, besökande och övriga som är intresserade av området.

Aktuella händelser, både avseende föreningen och webbplatsen, visas här till höger under
rubriken Aktuellt. Äldre händelser är sparade i nyhetsarkivet

Gräsåkersnytt
Gräsåkersnytt är styrelsens informationsbrev till alla boende i samfälligheten och ges ut cirka fyra gånger/år.

Du kan hitta de senaste Gräsåkersnytt genom att klicka på rubriken Aktiviteter.

Tips!
Använd menyn till vänster eller den utomordentliga sökfunktionen högst upp till höger för att hitta den information du är ute efter.

Aktuellt


Gällande avfallsfaktura

På stämman röstades det FÖR att vi ska ha en gemensam avfallsfaktura, istället för att varje enskilt hushåll betalar för sophämtningen.
Dessvärre har Roslagsvatten inte hängt med i denna ändring (något som Ekerö kommun sagt att de skulle ordna med). Så den faktura som nu kommit till oss alla, som enskild, ska betalas av var och en. Likaså kommande faktura kommer att gå ut till varje medlem.
Från och med 1 januari 2022 går fakturan för sophanteringen över till en samlad faktura för alla hushåll.

Som informerades på stämman har denna ändring av sophanteringen ännu inte inneburit någon kostnadsökning för den enskilde medlemmen. Styrelsen beklagar för att det nu blir lite försenat med denna ändring och hoppas på medlemmarnas tålamod.
Samt påminner om att det alltså än så länge är varje hushålls ansvar att betala in sin sophämtningsfaktura.

20210624:
Open Universe har fram till den 31 augusti en kampanj
gällande underleverantörer för internet, telefoni och TV. Besök https://openuniverse.se/sol och ange kampanjkod 382-OU för att se erbjudanden och priser. Ange även koden vid eventuell kontakt med leverantör. Kampanjen gäller nya kunder i det öppna nätet. Mer information om Open Universe kan du hitta här.

Kallelse till 2021 års stämma torsdagen den 17 juni kl 18:30
Årets stämma hålls i eller utanför lokalen beroende på väder och restriktioner.
Kallelsen har delats ut i brevlådorna och finns även att ladda ner här.
Stämmohandlingar finns publicerade här.

Varmt välkomna önskar styrelsen!
 

20210420: Information om björk bakom länga nummer 35
Styrelsen har fått in önskemål om att ta ned träd i området, varav ett träd är björken bakom länga nummer 35. Då detta träd varit uppe för diskussion många gånger tidigare, bla. för att den är väldigt stor och skräpar ned etc. valde styrelsen i detta läge att kontakta arboristen för ett utlåtande. För ett antal år sedan beskars björken för att på så sätt minska dess omfång i grenverket. När nu arboristen tittar på trädet så ser han att det vuxit sig väldigt stor, men vad värre är, så är björken skadad. I dagsläget inget som säger akut att trädet skulle blåsa omkull i en storm, men arboristen vågar inte garantera att det heller skulle klara en kraftig storm. Just pga. att det är skadat, och det är främst tidigare beskärning som skadat trädet. Styrelsen har därför bestämt att trädet ska tas ned. Arbetet med att ta ned björken, och några andra träd i området, kommer att utföras under denna vecka. (Vi önskade att det skulle utföras innan städdagen.)

Vidare för information; I samtal med arboristen diskuterades återplantering av diverse träd och växter i området. Han föreslog då att vi ska välja träd som är tidstypiska för vårt område och som bidrar till karaktären av området. Styrelsen kommer arbeta vidare med detta efter årsstämman.

20201219: Angående rapport om hushållens garagenummer: Ett skrivfel har letat sig in i mailadressen dit ni ska maila ert garagenummer.
Den rätta adressen är: jessica@hjertensrb.se

20201219: Kom ihåg den nya Samfällighetsavgiften från 1 januari. Den nya månadsavgiften är 1100kr och ska betalas senast 31 december.

20201117: Nu är tak och el helt klara i alla garage! Så nu kan vi återigen använda våra garage för parkering.

Styrelsen tackar för ert tålamod!

20201103: Nu är tak och el helt klara med garagen vid gård 4 och på den stora parkeringen. Så nu kan vi börja använda de garagen för parkering igen.
Så snart resterande garage är klara att användas normalt går vi ut med information om det också.
Tack för ert tålamod!

20201013: Nu arbetar våra firmor med garagerenoveringen i hela området. Det gör att bilarna nu måste parkeras utomhus, eller köras iväg senast kl 07.00 (i de garage där arbetet inte startat).

20201004: Det finns ett antal garageplatser som fortfarande har en hel del saker och hyllor kvar. Det innebär att arbetet försenas med en ökad kostnad som följd. Dessa saker som finns kvar tas det inget ansvar för, och bortforsling i senare skede hamnar på föreningens konto. Dvs. att vi alla får betala för den ökade kostnaden. Det känns märkligt att alla garage inte tömts på ALLT innehåll trots tydlig information om när detta skulle vara klart.
Garageplatser som fortfarande inte är tömda är; 53, 54, 56, 15, 39, 75, 87, 102, 116, 117/118, 133 och 140. Platserna 104, 105, 106/107 och 109 kunde inte inspekteras idag. Men dessa hade kvar saker den 1/10.
Påminn gärna din garagegranne om du ser att det finns saker kvar där.

20200930: Open Universe har fram till den 31 december en kampanj gällande underleverantörer för internet, telefoni och TV. Besök https://openuniverse.se/rimfrost och ange kampanjkod 9122-OU för att se erbjudanden och priser. Ange även koden vid eventuell kontakt med leverantör. Kampanjen gäller nya kunder i det öppna nätet.

20200911: För er information så kommer entreprenören som ska renovera garagetaken röra sig i området, och kanske även uppe på taken, denna helg.

20200820: Kompletterande information angående årsstämman har idag delats ut i brevlådorna. Denna information finns även att läsa här. Mall för fullmakt, om man inte själv kan komma, finns att ladda ner för utskrift här.

20200807: Årsstämman kommer, som tidigare meddelats på kallelse som delats ut i brevlådorna, hållas den 25:e augusti. Kallelsen finns även att läsa här.
Välkomna!

20200419: Vattenavstängning torsdag den 23/4
Nu är det dags för gård 5 och 6 att få nya huvudavstängningskranar för vattnet. Torsdagen den 23 april kommer vi stänga av vattnet i hela området, mellan kl. 07.00 och 16.00.
För att få ur vattnet snabbare ur systemet, ser vi med fördel att ni fyller ev. vattenreserv för dagen i samband med att vattnet stängs av.

Observera att det stod fel datum på lappen i brevlådan.

20200322: Uppskjuten årsstämma 2020
På grund av det rådandet läget och med rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att undvika större folksamlingar, har styrelsen samstämmigt beslutat att skjuta årsstämman på framtiden. Målsättningen är att kunna hålla stämman senast i början av juni, innan semestrarna börjar. Men definitivt beslut om nytt datum kan inte fattas i dagsläget. Vi uppskattar om medlemmarna besöker vår hemsida regelbundet under denna period.
Vi kommer givetvis att dela ut en ny kallelse i brevlådorna när nytt datum väl är bestämt. Men information nås snabbare via internet, så håll utkik och informera gärna varandra det ni läser där.Vid eventuella frågor, vänligen kontakta Mia Beckman (43 B, 0709851532, miabeckman3@gmail.com).

20200128: ComHem avslutas den 31 mars 2020.
Styrelsen påminner om att ComHem-uttagen kommer att sluta fungera den 31 mars 2020. Därefter måste de som önskar bredband/tv/telefoni byta till de nya fiberanslutningarna. Glöm inte att ComHem troligtvis tillämpar 1 månads uppsägningstid, så säg upp ert abonnemang i tid för att slippa betala för något ni inte kan använda. Det bör även gå att flytta sitt befintliga ComHem abonnemang till fibern men det krävs då ett nytt modem/router från ComHem så det är troligtvis enklare att avsluta och beställa nytt.
Beställa nya tjänster via fiber gör du enkelt här. Via portalen kan man enkelt jämföra priser och utbud mellan de olika leverantörerna. Om man saknar något så kontakta då den leverantören direkt för prisuppgifter. Man kan självklart även kontakta leverantörerna direkt via deras egna hemsidor eller telefon men priserna via portalen är ofta bättre än de du får via deras egna hemsidor. Kanske att man kan förhandla bättre paketpriser. Kom även ihåg att man via fiber kan använda fler leverantörer samtidigt, tex Bahnhof för bredband och Viasat som TV-leverantör.
Se Tjänster och leverantörer för mer information om vilka leverantörer som finns samt ytterligare information om hur man kan beställa tjänster.

20200128: Årsstämman 2020
Årsstämman kommer att äga rum torsdagen den 26 mars. Kallelse kommer på sedvanlig inbjudan.

20191021: Se styrelsens motion till Närlunda Vägförening. För att rösta JA för denna motion är det viktigt att du går på vägföreningens årsmöte den 11 november.

20190903: I början av sommaren rengjordes alla sopkärl, locken lagades och nya säckar sattes i behållarna. Vi ser nu, som alltid när det är varmt under en längre period, att det är mycket larver i och omkring kärlen. Ffa på kvällen/natten. De är ofarliga men inget trevligt såklart. När det nu blir kyligare så försvinner de. 

Vad vi kan göra själva för att försöka minska på larverna; Se till att skölja ur matförpackningar (mjölk, fil, kött mm.) ordentligt innan de läggs i soppåsen. Se även till att inte fylla påsarna fullt, det är viktigt att påsarna kan knytas ihop ordentligt.