Kontakt

Om du vill skicka brev eller andra fysiska förändelser till oss är adressen;

Gräsåkers Samfällighetsförening
c/o Erik Kvist
Gräsåkersvägen 9 D
17836 Ekerö
 
Du når föreningens ordförande Mia Beckman på mejladressen miabeckman3@gmail.com
 
Föreningens organisationsnummer är;
 
716416-8788